Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán Online tại Bình Thuận, Phan Thiết

Công ty chứng khoán VPS - Chứng khoán VPbank  Bình Thuận


Chứng khoán VPS tại Phan Thiết, Bình Thuận, Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản chứng khoán VPS online thuận lợi không cần đến hội sở chứng khoán.

Công ty chứng khoán VPS Phan Thiết Bình Thuận hỗ trợ khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho khách hàng khi đăng ký tài khoản chứng khoán.

Các bước hướng dẫn đăng ký tài khoản cụ thể như sau:

  1. Bản sao CMND, hoặc chụp 2 mặt gửi cho nhân viên tạo hợp đồng
  2. Điền thông tin mở tài khoản chứng khoán online >>Tại Đây<<
  3. Gọi bộ phận mở tài khoản: 0899001515 để hỗ trợ mở online nhanh hơn

Chứng khoán VPS tại Bình Thuận hỗ trợ khách hàng tại các khu vực:

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại TP Phan Thiết

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại thị xã La Gi

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại huyện Bắc Bình

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại huyện Đức Linh

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại huyện Hàm Tân

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại Hàm Thuận Bắc

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại Hàm Thuận Nam

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại huyện Phú Quý Bình Thuận

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại huyện Tánh Linh

Mở tài khoản chứng khoán VPS tại Tuy Phong, Bình Thuận

Ưu điểm cho khách hàng mở tài khoản chứng khoán VPS tại Phan Thiết, Bình Thuận: