Sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) dự tính nhận một số mã chứng khoán từ sàn HOSE chuyển qua giao dịch trên HNX nhằm giảm bớt tình hình nghẽn mạng hiện tại trên sàn HOSE.Phó tổng giảm đốc sàn chứng khoán Hà Nội ( HNX): Nguyễn Anh Phong sẽ được bổ nhiệm phụ trách ban điều hành đơn vị này từ 1/3.


Hiện sở này đang tham gia lấy ý kiến của các công ty chứng khoán để chuyển một số mã chứng khoán từ sàn HOSE sang giao dịch tại sàn (HNX)- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng nghẽn mạng đặt lệnh thời gian qua.


Theo thông tin, sàn giao dịch chứng khoán HNX đã lấy ý kiến các công ty chứng khoán về thời gian chỉnh sửa hệ thống phần mềm của các đơn vị này nhằm chuyển giao dịch một số cổ phiếu từ sàn chứng khoán HOSE qua sàn HNX nhưng vẫn giữ nguyên tắc        và các quy định giao dịch như sàn HOSE, các mã chứng khoán này có thể được đổi định danh HOSE thành HNX hoặc có thể giữ nguyên.


Các thông tin chi tiết cụ thể sẽ được bản tin chứng khoán cập nhật thêm khi có quyết định chính thức đến khách hàng và quý nhà đầu tư.