Những Doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền tháng 3Trong tháng 3 theo thống kê của thông tin đầu tư chứng khoán: các Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt trong tuần đầu tiên của tháng 3/2021: DAD, HPB, SAB, HDB.HBD – Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương ( Upcom) sẽ chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt – mỗi một cổ phiếu nắm giữ sẽ được nhận 1.500đ/cp, ngày đăng ký cuối cùng này 4/3 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày: 3/3/2021


SAB – tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco), công ty sẽ thanh toán chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% - một cổ phiếu nắm giữ sẽ được nhận 1.500đ/cp, ngày chi trả: 26/3, ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/3/2021.


Với trên 641 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SAB sẽ chi 962 tỷ VNĐ cho đợt tạm ứng này. Công ty SAB – hiện bộ công thương đang nắm giữ 36% vốn