Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPbank - Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu - Mở tài khoản trong 5 phút là có thể giao dịch mua/bán chứng khoán ngay


Đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPbank Online - Nhấn nút và điền thông tin cơ bản để mở tài khoản giao dịch.

Thực hiên tăng cường nâng cao tiện ích phụ vụ khách hàng. Công ty chứng khoán VPS - VPbank hỗ trợ khách hàng mở tài khoản Online hoàn toàn.

Mở tài khoản nhanh chóng và giao dịch ngay sau khi mở tài khoản.

Với công nghệ hiện đại VPS thực hiện xác thực tài khoản qua EKYC - Bảo mật tài khoản tuyệt đối, khách hàng mở tài khoản nhanh chóng và không cần đi ra ngoài.


Một số vấn đề khách hàng thắc hỏi:

  1. Liệu mở tài khoản Online, ký hợp đồng điện tử có hợp pháp không?
  2. Hợp đồng được ký điện tử có đầy đủ tính pháp lý hay không?
ISTOK xin trả lời khách hàng:
Theo quy định của bộ luật dân sự 2015

  • Luất dân sự 2015 cho phép các hình thức giao kết hợp đồng khác nhau: hợp đồng có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể: Chữ ký điện tử, chữ ký hình ảnh, hoặc chữ ký Scan..
  • Tại khoản 4 điều 400 bộ luật dân sự 2015 quy định “ Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản”
  • Bộ luật dân sự cũng công nhận hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản và công nhận giao dịch thông qua phương thức điện tử